آرشیو اخبار

شرکت در مسابقات کشوری

تیم واحد دماوند به عنوان نماینده استان تهران در این مسابقات شرکت کرده و از گروه خود به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد ولی با باخت مقابل تیم میزبان از دور مسابقات حذف گردید.در این مسابقات تیمهای خوزستان - علوم تحقیقات و یزد به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

ادامه مطلب