کسب مقام سوم استانی دانشجوی رشته معماری در رشته جودو

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۰

آقای امیر حاج عبدالباقی دانشجوی رشته معماری  واحد دماوند در مسابقات استانی دانشجویان برادر در رشته جودو که به میزبانی واحد شهر قدس برگزار گردید .موفق به کسب مدال برنز در وزن 81 کیلو گرم شد.