تیم تنیس روی میز دانشجویان برادر در مسابقات استانی به میزبانی واحد شهر قدس

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱
تیم تنیس روی میز دانشجویان برادر در مسابقات استانی به میزبانی واحد شهر قدس